Strani

četrtek, 22. junij 2017

Direktorica OU na pobudo občana z aroganco in žalitvami

Direktorica OU obračunala z občanom (foto: Dolenjski list)
5. februarja 2017 sem na Mestno občino Novo mesto kot občan poslal obrazložen predlog za postavitev potopnih stebričkov na Kettejevem drevoredu. Pobudo sem natančno obrazložil ter priložil slikovno gradivo (za ogled pobude klikni tukaj). Ker več mesecev nisem prejel odgovora (razen potrditve prejema), sem 16. junija 2017 povprašal, kakšno odločitev je sprejel pristojni urad glede moje pobude. Odzvala se je direktorica občinske uprave Vida Čadonič Špelič, ki je arogantno napisala, da se naj obrnem na pristojni urad ter citiram zakonodajo, ki je podlaga za moje vprašanje. Sledil je še en moj odgovor, v katerem sem navedel, da bi si glede na vloženo pobudo zaslužil vsaj odgovor (v smislu: pobuda je dobra, zato jo bomo realizirali / pobuda je zanič, zato je ne bomo realizirali). Po tem zapisu je sledil pogrom poln arogance in žalitev (prilagam tudi zaslonski posnetek reakcije direktorice občinske uprave, klikni tukaj):

"Spoštovani,

najprej vas jasno sprašujem kakšna je vaša izobrazba, znanje in kompetence na področju investicij, prometa in urejanja prostora? Namreč, za strokovna  mnenja na občini sprašujemo strokovnjake. Po mojih informacijah vas s strani občine nismo spraševali za vaše osebno mnenje, sprašujemo pa vse občanke in občane za njihova mnenja in predloge na delavnicah kot  TUS, CPS in Strategiji do leta 2030. Tudi ob podpori občine je bila en mesec odprta pisarna celovite urbane prenove, na katerih so lahko skupine in posamezniki izkoristili možnost sodelovanja z občino. Upam, da naštetih možnosti niste spregledali!
Ko se izkažete z diplomo in kompetencami, pa vas bomo  v kolikor se bo pokazala potreba, povabili k sodelovanju.

Lep pozdrav,

Vida"

sobota, 17. junij 2017

Parkirišče na Florjanovem trgu v nasprotju s prostorskim aktom, kulturnovarstvenimi pogoji in brez soglasja

Januarja letos je Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: MONM) za Dolenjski list sporočila, da namerava v sklopu delne prenove tržnice očistiti, znivelirati in preplastiti zunanji del (Florjanov trg) ter na njem urediti nekaj parkirnih prostorov za kratkotrajno parkiranje, ki bodo v dopoldanskem času namenjeni kupcem, v popoldanskem pa obiskovalcem različnih prireditev v starem mestnem jedru. V mesecu marcu sem nato na spletni strani MONM zasledil evidenčni postopek "Ureditev zunanjega trikotnega dela Florjanovega trga v Novem mestu" za izbiro izvajalca za gradbena dela na zunanjem delu tržnice. Priložene so bile različne datoteke, med njimi sta bila najbolj zanimiva dokumenta "Tloris" in "Soglasje ZVKDS".

Parkirišče na Florjanovem trgu je v nasprotju s prostorskim aktom, kulturnovarstvenimi pogoji, ravno tako pa je brez kulturnovarstvenega soglasja.