Strani

sobota, 8. julij 2017

Proti pozidavi in izgradnji Krkinega parkirišča v Kosovi dolini

Kosova dolina predstavlja kvaliteten prostor, ki se navezuje na bodoči arheološki park – namesto pozidave in nekoristnih parkirišč naj se območje nameni rekreativnim dejavnostim

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za spremembe in dopolnitve obstoječega občinskega prostorskega načrta (SD OPN 4). V okviru tega želi Krki, tovarni zdravil, omogočiti izgradnjo parkirišč v Kosovi dolini (EUP NM/11-OPPN-c). Gre za drugo stran Andrijaničeve ceste od obstoječega kompleksa tovarne, ki je sicer znana kot "neuradno mestno sankališče". Na seji občinskega sveta, 6. 7. 2017, so svetniki potrdili dopolnjen osnutek SD OPN 4, sledi javna razprava in nato sprejem v drugi obravnavi. 

Kosovo dolino želijo pozidati, še prej pa Krki omogočiti nova velika parkirišča (foto: Tomaž Levičar)