Strani

sobota, 8. julij 2017

Proti pozidavi in izgradnji Krkinega parkirišča v Kosovi dolini

Kosova dolina predstavlja kvaliteten prostor, ki se navezuje na bodoči arheološki park – namesto pozidave in nekoristnih parkirišč naj se območje nameni rekreativnim dejavnostim

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za spremembe in dopolnitve obstoječega občinskega prostorskega načrta (SD OPN 4). V okviru tega želi Krki, tovarni zdravil, omogočiti izgradnjo parkirišč v Kosovi dolini (EUP NM/11-OPPN-c). Gre za drugo stran Andrijaničeve ceste od obstoječega kompleksa tovarne, ki je sicer znana kot "neuradno mestno sankališče". Na seji občinskega sveta, 6. 7. 2017, so svetniki potrdili dopolnjen osnutek SD OPN 4, sledi javna razprava in nato sprejem v drugi obravnavi. 

Kosovo dolino želijo pozidati, še prej pa Krki omogočiti nova velika parkirišča (foto: Tomaž Levičar)Kosova dolina nikoli predvidena za Krko, pozidava izsiljena

Potrebno je poudariti, da območje Kosove doline ni bilo nikoli z nobenim aktom občine predvideno za širitev dejavnosti Krke. Širitev tovarne je začrtana v smeri proti Zagrebški cesti (glej vijolično obarvano območje tovarne v Konceptu prostorskega razvoja Novega mesta v strateškem delu OPN). Drži navedba, da ima Krka težave z zagotavljanjem parkirnih mest za svoje zaposlene, vendar jih je potrebno reševati z mislijo na dobrobit mesta in njenih prebivalcev. Ljudje od takšnih parkirišč, ki se širijo na vse strani, nimajo nobene koristi. Celo nasprotno, izgublja se prijeten videz zelene pokrajine sredi mesta. Krka ima vse možnosti, da znotraj obstoječega kompleksa zgradi (podzemno) garažno hišo, kar je sicer dražje, a to ne sme biti izgovor, saj je pomemben interes prebivalcev mesta. Trendi trajnostne mobilnosti tudi zapovedujejo večjo uporabo koles in javnega prevoza, zato bi od podjetja, ki se promovira kot družbeno odgovorno, pričakoval večje napore v tej smeri. 

Navajanje občine, da je območje Kosove doline že tako ali tako namenjeno poslovni coni, je pomanjkljivo in zavajajoče. Je že res, da je leta 2009 sprejet OPN predvidel pozidavo (centralne dejavnosti), vendar je bilo določeno, da je potrebno v zvezi s tem sprejeti OPPN. Takrat je namreč obstajal interes zasebnega vlagatelja, ki pa je kasneje od projekta odstopil, tako da OPPN ni bil nikoli sprejet (obstaja zgolj Sklep o začetku priprave OPPN ter njegove spremembe in dopolnitve). Odločitev za pozidavo je bila predvsem politična, od vsega začetka so ji nasprotovali okoliški prebivalci in nevladne organizacije (npr. Društvo Novo mesto).

OPPN za poslovno cono ni bi nikoli narejen, že sama odločitev za pozidavo pa je bila izsiljena in ni temeljila na strokovnih argumentih

Kosova dolina predstavlja robno območje bodočega arheološkega parka. Snovati poslovno cono kot vhod v park je nestrokovno in neresno, zanjo ni prav nobenih argumentov. Smisel arheološkega parka je predstavitev kulturne dediščine in ohranjanje zelene oaze na območju Marofa in Mestnih njiv, pri tem pa je potrebno skrbeti, da je takšna tudi najbližja okolica. 

NE parkiriščem in NE pozidavi

Namero Krke, ki hoče vskočiti namesto investitorja (odstopil že pred leti), ter zeleni Kosovi dolini vsiliti parkirišče, bi morali zavrniti, saj ni v korist mesta. Mestna občina Novo mesto vse prepogosto tepta javni interes ter kloni pod različnimi pritiski. Andrijaničeva cesta bi morala v tem primeru pomeniti fizično in mentalno mejo širitve tovarniškega kompleksa in pozidave nasploh.

Občinski svet pozivam, da ne potrdi sprememb in dopolnitev prostorskega akta, obenem pa predlagam spremembo namembnosti na način, da bo Kosova dolina prostor namenjen rekreaciji in drugim mehkejšim dejavnostim v podporo arheološkemu parku.

Luka REMS

Ni komentarjev:

Objavite komentar