Strani

nedelja, 24. december 2017

Odlaganje gradbenih odpadkov na zavarovanem območju Marofa

Že pred časom so ob opuščeni Klemenčičevi kmetiji na Marofu nad blokovskim naseljem Mestne njive s tovornjaki začeli odlagati gradbene odpadke (različne vrste zemlje, kamenje itd.), kar se je v zadnjem tednu še intenziviralo. Nastaja ogromen kup materiala, ki kazi podobo "zelene oaze" Novega mesta, in pomeni zasipavanje terena. Prav osupel sem, da se kaj takšnega lahko dogaja v osrčju mesta, kjer bi morala biti stopnja skrbnosti pri kakršnihkoli aktivnostih še toliko večja.

Nezakonito zasipavanje terena z odlaganjem gradbenih odpadkov znotraj območja nepremičnega kulturnega spomenika "Arheološko najdišče Marof"