Strani

nedelja, 24. december 2017

Odlaganje gradbenih odpadkov na zavarovanem območju Marofa

Že pred časom so ob opuščeni Klemenčičevi kmetiji na Marofu nad blokovskim naseljem Mestne njive s tovornjaki začeli odlagati gradbene odpadke (različne vrste zemlje, kamenje itd.), kar se je v zadnjem tednu še intenziviralo. Nastaja ogromen kup materiala, ki kazi podobo "zelene oaze" Novega mesta, in pomeni zasipavanje terena. Prav osupel sem, da se kaj takšnega lahko dogaja v osrčju mesta, kjer bi morala biti stopnja skrbnosti pri kakršnihkoli aktivnostih še toliko večja.

Nezakonito zasipavanje terena z odlaganjem gradbenih odpadkov znotraj območja nepremičnega kulturnega spomenika "Arheološko najdišče Marof"

Poseg se odvija na parceli, št. 594, katastrska občina Novo mesto, ki je v zasebni lasti Gregorja Klemenčiča (glej Zemljiško knjigo). Na zemljišču je razglašen kulturni spomenik (klikni za podrobnejše informacije), in sicer "Arheološko najdišče Marof". Skladno z varstvenim režimom za arheološka najdišča v Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (1. alineja 1. odstavka 4. člena) je med drugim prepovedano odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake.

Za poseg seveda ni bilo pridobljeno kulturnovarstveno soglasje po 28. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), zato gre za nezakonite aktivnosti, ki jih je potrebno nemudoma ustaviti, situacijo pa vrniti v stanje pred navozom materiala. Neverjetno je, kako lahko kaj takega nekomu pade na pamet, ko pa Marof velja za izjemno vrednost našega mesta. Obenem se postavlja vprašanje, od kod ves material, kako je z upoštevanjem predpisov glede ravnanja z gradbenimi odpadki in podobno.

Ortofoto posnetek območja Marofa s prikazanim varovanjem kulturne dediščine, rdeč krogec prikazuje lokacijo odlaganja gradbenih odpadkov (PISO Novo mesto)

Sramoten odnos do kulturne dediščine

Navedeni primer je le še eden v seriji sramotnih poskusov degradacije kulturne dediščine, ki jih v zadnjem času v Novem mestu ne manjka. Spomnim naj na nezakonito parkirišče na Florjanovem trgu, ki ga je Mestna občina Novo mesto zgradila brez vseh dovoljenj, pa na skladišče odpadkov, ki ga je pred gradičem Mostek nezakonito začela postavljati Splošna bolnišnica Novo mesto. Če temu dodam še "neznano" razmišljanje (sicer potem zavrnjeno) o rušitvi znamenitih stopnic na Osnovni šoli Center z namenom pridobitve nekaj parkirnih mest (ideja izhaja iz zapisnika 10. seje Urbanističnega sveta, stran 3), je mera polna. Zaskrbljujoče je, da v navedene zadeve niso vpleteni zgolj zasebniki, temveč tudi lokalna skupnost in javni zavodi.

Luka REMS

Ni komentarjev:

Objavite komentar