Strani

sobota, 20. januar 2018

Vrtec Videk nezakonito v uporabi

Novomeška občina je dovolila vselitev otrok v novozgrajeni vrtec Videk v Bršljinu, čeprav ta ni prestal tehničnega pregleda in je brez uporabnega dovoljenja. Ugotovljeno je bilo, da je zunanja ureditev neskladna z gradbenim dovoljenjem, poleg tega so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri požarni varnosti, zaključnih gradbenih in inštalacijskih delih, težava pa je tudi v kanalizacijskem priključku ter predloženi dokumentaciji. Uporaba objekta brez uporabnega dovoljenja glede na 5. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) ni dopustna, občina pa na očitke odgovarja, da so se za vselitev dogovorili s starši po zagotovilih izvajalca, da je vrtec z izjemo zunanjih površin dokončan.

Župan in direktorica vrtca ob vselitvi v vrtec, ki še ne bi smel biti v uporabi (foto: Vrtec Pedenjped Novo mesto)

torek, 2. januar 2018

Za lepšo prihodnost novomeške parne lokomotive

Pred dnevi sem na Ministrstvo za kulturo posredoval predlog, da se stavba železniške postaje Novo mesto (Bršljin) ter vodni stolp in parna lokomotiva JŽ 25-019 (klikni za ogled) na navedeni postaji vpišejo v Register nepremične kulturne dediščine. Glede postajnega poslopja sem predlagal tudi presojo za razglasitev kulturnega spomenika. V preteklosti sem že uspel z vpisom vodne črpalne postaje (Pumpenca) ob reki Krki za potrebe železnic.

Parna lokomotiva JŽ 25-019 ob kontrolnem stolpu na železniški postaji Novo mesto (Avtor: Ajznponar, pogoji uporabe: CC BY-SA 3.0)