Strani

torek, 2. januar 2018

Za lepšo prihodnost novomeške parne lokomotive

Pred dnevi sem na Ministrstvo za kulturo posredoval predlog, da se stavba železniške postaje Novo mesto (Bršljin) ter vodni stolp in parna lokomotiva JŽ 25-019 (klikni za ogled) na navedeni postaji vpišejo v Register nepremične kulturne dediščine. Glede postajnega poslopja sem predlagal tudi presojo za razglasitev kulturnega spomenika. V preteklosti sem že uspel z vpisom vodne črpalne postaje (Pumpenca) ob reki Krki za potrebe železnic.

Parna lokomotiva JŽ 25-019 ob kontrolnem stolpu na železniški postaji Novo mesto (Avtor: Ajznponar, pogoji uporabe: CC BY-SA 3.0)

Parna lokomotiva JŽ 25-019 predstavlja vrhunsko tehnično dediščino železnic, ki se je v zgodovino vpisala 13. 5. 1978, ko je na relaciji Novo mesto - Semič opravila zadnjo vožnjo na parno vleko v sklopu rednega potniškega prometa na Slovenskem. Od takrat je parkirana ob kontrolnem stolpu na železniški postaji Novo mesto. Ob stoletnici dolenjske proge leta 1994 je bila obnovljena, vendar zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom propada, zato bo potrebna nova obnova. Njena lokacija je daleč stran od potniškega dela postaje in nedostopna morebitnim obiskovalcem. Pobudo za vpis lokomotive v register sem pripravil z namenom, da spodbudim Slovenske železnice in lokalno skupnost k obnovi lokomotive ter njeni prestavitvi na potniški del postaje.

V ta namen sem pripravil poseben predlog (klikni za ogled celovitega dokumenta z vsemi podrobnostmi). Menim, da si parna lokomotiva zasluži lepšo prihodnost, kar vključuje njeno prestavitev ob stavbo potniškega dela železniške postaje. Vendar bi bilo potrebno odstraniti objekt na parcelah, št. 403/3 in 430/17, katastrska občina 1456 Novo mesto, ki je v lasti družbe Slovenske železnice, d.o.o., Ljubljana. Prostor med stavbo potniškega dela postaje in navedenim objektom je premajhen za parno lokomotivo.

Zapuščen objekt v lasti Slovenskih železnic - potencialen prostor za parno lokomotivo

Gre za zapuščeno stavbo med potniškim delom postaje in blagovnim skladiščem, ki ni del železniške infrastrukture iz leta 1894, ko je bila zgrajena dolenjska proga. Tudi sicer ni mogoče prepoznati značilne arhitekture tistega časa. V preteklosti je bila v spodnjih prostorih gostilna, v zgornjih pa so bili poslovni prostori, vendar je hiša že več let prazna in ni v uporabi. Prepričan sem, da bi objekt lahko odstranili ter prostor namenili parni lokomotivi s spremljajočo ureditvijo, saj ne služi železniškim aktivnostim. Pri tem je potrebno poudariti, da bi morali za odstranitev ter umestitev lokomotive spremeniti določbe Ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina (podrobneje glej dokument v prilogi).

Park novomeških železničarjev 

Po odstranitvi objekta predlagam, da se na parcelah, št. 403/3, 430/17, 430/18, in na delu parcele, št. 403/2, katastrska občina 1456 Novo mesto, lastnik SŽ, d.o.o., Ljubljana, ki zajemajo prostor sedanje hiše ter dvorišče (letni vrt) z drevesom, vzpostavi urbana ploščad s kamnitimi ploščami. Na novo urejeni površini se nameni prostor za lokomotivo, kjer se naredi improviziran železniški tir. Obnovljeno parno lokomotivo se pokrije z estetsko oblikovanim nadstreškom, ki bo zagotavljal zaščito pred vremenskimi vplivi. Poleg se postavi informacijsko tablo s tehničnimi podatki ter zgodovinskimi dejstvi o lokomotivi.

Grafično ponazorjeno območje predlagane urbane ploščadi z lokomotivo (PISO Novo mesto)

Na urbani ploščadi se zagotovi tipske klopi za sedenje ter pitnik z vodo. Obstoječemu drevesu na robu sedanjega dvorišča se enakomerno dodajo nova na celotni površini. V kamnito podlago urbane ploščadi se po zgledu Čopove ulice v Ljubljani vgravira verz novomeške godbe na pihala ob slovesu parne lokomotive, dne 13. 5. 1978, in sicer: "Adijo, pa zdrava ostani, še enkrat podaj nam roko, nikdar nas ne pozabi, če nafte zmanjkalo nam bo!"

Celotno parkovno ureditev naj se v spomin in priznanje vsem dosedanjim delavcem v železniškem transportu na območju Novega mesta poimenuje kot "Park novomeških železničarjev".

PRILOGA: Poseben predlog za prestavitev parne lokomotive in ureditev parka novomeških železničarjev

Luka REMS

Ni komentarjev:

Objavite komentar