Strani

nedelja, 04. februar 2018

Pri gradnji parkirišča posegli kar na zasebno parcelo

Mestna občina Novo mesto je rekonstruirala ter povečala obstoječe javno parkirišče ob Trdinovi ulici. Pri izvedbi projekta je prišlo do hudih pomanjkljivosti, saj je bil del parkirišča s podpornim zidom zgrajen na zasebni parceli, kamor občina ne bi smela poseči (gradivo za 27. sejo občinskega sveta MONM: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem MONM za leto 2018, stran 7). Zaradi navedenega razloga ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja, zato v občinski upravi sedaj načrtujejo zamenjavo delov parcel. Naj poudarim, da uporaba objekta brez uporabnega dovoljenja ni dopustna, vendar župan, tako kot v primeru vrtca Videk, zavestno krši predpise.

Del novega parkirišča s podpornim zidom je v nasprotju z gradbenim dovoljenjem na zasebni parceli