Strani

nedelja, 25. marec 2018

Mestni bazen na vasi

Občinska oblast je s spretnim manevrom iz igre za umestitev bazena izločila Portoval - v elaboratu obravnavana lokacija ni bila nikoli predvidena in je namenjena zgolj upravičevanju Češče vasi. 

Na 28. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto so svetniki sprejeli sklep, da se za lokacijo bodočega mestnega bazena izbere območje predvidenega športnega parka v Češči vasi (ob velodromu oziroma konjeniškem centru). Ker je izgradnja bazena dolgoročna in finančno zahtevna investicija, je občinska uprava v ta namen skupaj z zasebnim subjektom izdelala elaborat, ki vključuje presojo možnih lokacij ter ekonomiko delovanja bazena. Sodeč po gradivu občina načrtuje pokrit kompleks, ki bo vključeval večji (verjetno v osnovi 25 metrski) bazen ter manjša, namenjena učenju plavanja in otroški igri, vse skupaj pa bo odprtega tipa, torej namenjeno splošni javnosti. V tem članku želim predstaviti, zakaj Češča vas ni najboljša izbira, ter ponuditi možnost, ki sploh ni bila predmet analize, čeprav je po mojem prepričanju najprimernejša.

Novomeška oblast se je odločila za izgradnjo bazena v Češči vasi. Na fotografiji kopališče Tivoli (foto: JZ Šport Ljubljana)